Зуучлалын ажлын хөлс

Зуучлалын гэрээний зүйл Гэрээний үнийн дүнгээс бодох зуучлалын хөлс /хувь/
1 Орон сууцны байр, оффис, худалдаа үйлчилгээний зориулалттай байр, талбай, обьект, хаус, зуслангын зориулалттай өвлийн байшинг худалдан борлуулах 2.0%
2 Газар, хашаа байшин, авто-зогсоол, гараж, зуслангын зориулалттай зуны байшинг худалдан борлуулах 4.0%
3 Уул уурхайн орд газар, ашигт малтмалын ашиглалт, хайгуулын лицензийг зуучлан борлуулах, хөрөнгө оруулалтын зуучлал хийх 4.0% - 9.0%
4 Олон айлын орон сууцны хотхон, олон айлын орон сууцны төслийн борлуулалт 2% хүртэл тохиролцох 
5 60 хоног хүртлэх хугацаагаар түрээсийн гэрээ байгуулсан тохиолдолд Нэг сарын түрээсийн төлбөрийн 30%
6 61 - 180 хоног хүртлэх хугацаагаар түрээсийн гэрээ байгуулсан тохиолдолд Нэг сарын түрээсийн төлбөрийн 50%
7 181 хоногоос дээш хугацаагаар түрээсийн гэрээ байгуулсан тохиолдолд Нэг сарын түрээсийн төлбөрийн 100%
8 Түрээслэгч гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалсан тохиолдолд дараачийн түрээслэгчийг олж өгнө 0.0% + зөрүү төлбөр
                                                                                                                                                            (НӨАТ орсон болно)