Хайлтын үр дүн: 156
Түрээслэх
5
2,500,000 ₮

Улаанбаатар, Park View Residence Apartment
 • 111.78 m2
Түрээслэх
31
11,000,000 ₮

Улаанбаатар, 40 50 мянгат Apartment
 • 385 m2
Түрээслэх
5
8,600,000 ₮

Улаанбаатар, River Garden Apartment
 • 203 m2
Түрээслэх
14
1,200,000 ₮

Улаанбаатар, Зүүн 4 зам Apartment
 • 52 m2
Түрээслэх
5
900,000 ₮

Улаанбаатар, 13-р хороолол Apartment
 • 46,8 m2
 • 1
 • 1
 • 1
Түрээслэх
10
1,232,000 ₮

Улаанбаатар, Бага тойрог Office
 • 44 m2
Түрээслэх
4
1,000,000 ₮

Улаанбаатар, 15-р хороолол Apartment
 • 68 m2
 • 1
 • 1
 • 1
Түрээслэх
10
9,450,000 ₮

Улаанбаатар, Olympic Residence Office
 • 210 m2
 • 5
 • 1
Түрээслэх
0
8,000,000 ₮

Улаанбаатар, 220 мянгат Bar / Restaurant
 • 133 m2
 • 1
Түрээслэх
2
175,000,000 ₮

Улаанбаатар, Чингэлтэй Object
 • 5000 m2
 • 3
Түрээслэх
11
1,500,000 ₮

Улаанбаатар, Зайсан Apartment
 • 73 m2
 • 1
 • 1
 • 1
Түрээслэх
5
800,000 ₮

Улаанбаатар, Хурд Apartment
 • 50 m2
 • 1
 • 1
 • 1