Түгээмэл асуулт, хариулт

CENTURY 21®-ээс үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын үйлчилгээ авсаны давуу тал юу вэ?
Зуучлалын үйлчилгээний шимтгэл хэд байдаг вэ?
CENTURY 21®-ийн агент гэж хэн бэ?
Агент, реалтор хоёрын ялгаа юу вэ?
CENTURY 21®-ийн агент болохын тулд ямар гол шалгуур хангасан байх хэрэгтэй вэ?
Агент хэдэн төгрөгний цалин авдаг вэ?
Франчайз гэж юу вэ?
CENTURY 21® Mongolia-гаас франчайз эрх худалдан авахад ямар шаардлага хангасан байх хэрэгтэй вэ?
CENTURY 21® Mongolia-гаас франчайз эрх худалдан авсаны давуу тал юу вэ?