Agents Profile

Агент
Мөнхтуул Энхэрдэнэ

Мөнхтуул Энхэрдэнэ

, Mongolia
Таны үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаатай холбоотой бүхий л асуудлыг таны өмнөөс зохицуулж өгөх, үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлэх, худалдагч ба худалдан авагчийн хооронд хамгийн тохиромжтой үнийг хэлэлцэн тохиролцоход зуучилж өгнө. Motto

keep going

Phone : +97699449466

Years of experience: 3

agent-month-badge

Agent Properties